Vieska

 

Obec Vieska leží v okrese Veľký Krtíš, v Ipeľskej kotline, v doline Tisovníckeho potoka. K obci Vieska patrí osada Lupín. Prvá správa o obci je z roku 1447. Obec patrila rozlièným zemianskym rodinám (Madáchovci a iní.). V minulosti sa obyvatelia obce zaoberali poľnohospodárstvom, včelárstvom a chovom oviec.Vzácnou architektonickou pamiatkou je neskorobarokový zvon a charakteristické domy zo začiatku 20. storočia.

 

 

Zaujímavosti
Od roku 1990 je v obci samostatná obecná správa. V tomto období sa začala obec budovať a rozvíjať, postavila sa nová obecná zvonica. V obci sa vybudoval Televízny káblový rozvod, zrekonštruoval sa miestny rozhlas a verejné osvetlenie.

V rokoch 1994 až 1996 bola obec splynofikovaná. V roku 2000 za zahájila výstavba vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie. V obci sa vybudovalo detské ihrisko, futbalové a volejbalové ihrisko a klzisko s osvetlením.

Z Programu SAPARD sa zrekonštruovali miestne komunikácie, upravili sa verejné priestranstvá. Vybudovala sa Oddychovo-informačná zóna park a zrubová studňa. V roku 2009 sa zrekonštruoval dom smútku.

Pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí obec Vieska spolupracuje s Občianskym združením VIEŠČAN a Hokejovým klubom obce Vieska. V blízkosti obce sa nachádza Termálne kúpalisko Dolná Strehová , miestni podnikatelia poskytujú ubytovacie a doplnové služby.

Náš erb

Kultúrny dom

Dom smútku

Zvonica