Kontakt obec Vieska, Veľký Krtíš

 

Vieska okres Veľký Krtíš
Obecný úrad Vieska

Vieska 38
99102 Dolná Strehová

Tel.: 047/4897131

E-mail: vieska@stonline.sk

 

Starostka :   Ing. Anna Makovníková

Mobil :        0907 814 311

IČO :          00650749

 

Samosprávny kraj :  Banskobystrický

Okres :                   Veľký Krtíš

Región :                 Novohrad