História obce

Prvá správa o obci je z roku 1447. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Zawoda a. n. Wyfalw (1447), Malá Wieska (1808); maďarsky Tótkisfalu. Dnešný názov obce Vieska je od roku 1927. Obec patrila rozličným zemianskym rodinám (Madáchovci a. i.). V roku tu 1715 žilo 12 poddanských rodín. V roku 1828 mala 53 domov a 431 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a chovom oviec. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918.