Stretnutie Viesok Radošovce

 

20.júna 2009 sa konal už druhý ročník podujatia Viesky na Slovensku, ktoré založil starosta obce Ladomerská Vieska Vladimír Baran v spolupráci so starostom obce Bystričany Jánom Šnircom. Toho roku sme mali mož­nosť previesť sa až do ďalekých Radošoviec, nachádzajúcich sa neďaleko Skalice. z obce Vieska sa tejto akcie zúčastnilo 25 občanov. Mikrobus bol z obce Nenince, ktorého vodičom bol Tibor Ďorď.

 

Po slávnostnom príhovore starostu Vladimíra Barana privítal svojim prejavom hostí starosta obce Radošovce Štefana Huťťu. Rodina združenia Viesky na Slovensku sa rozrástla o nového člena, ktorým sa stala obec Vísky z okresu Blansko z Českej republiky. Oficiálne sa prijala hymna Viesok na Slovensku s názvom " VIESKA ", autorkou je Zdenka Laciková z Radošoviec, hudba Marián Mikúš ml.

 

Text hymny VIESKA :

V dávnych dobách obciam malým krásny,

názov ľudia dali.

Volajú sa tak aj dneska.

Dodnes majú meno Vieska.

 

Aj keď veľa zmenilo sa,

mnohé veci sú tu dosiaľ :

úzky chodník,

ktorým roky hnali husi na potoky,

cesta čo ňou išli spolu

vždy v nedeľu ku kostolu

a studnička v čistom lese,

pieseň predkov sa v nás nesie.

K zvykom patria kroje naše,

koláče a plné fľaše.,

Veď Vieska je srdcu blízka,

vietor hvízda na strniskách,

potok strážia vŕby staré,

stretáš blízkych, známe tváre ...

 

Kultúrno-športová časť II. ročníka Viesky na Slovensku sa teda mohla po všetkých ováciách a predstaveniach naplno rozviť. Aj v tomto prípade platí istá zásada, ktorá bola určená na zakladajúcom stretnutí partnerského združenia. Že každá Vieska bude súťažiť v dvoch športoch- v minifutbale a stolnom tenise. Obe športové akcie sa začali v podstate naraz, no uskutočnili sa na dvoch rozdielnych a od seba dosť vzdialených miestach. Futbalisti ostali, ako inak, na futbalovom ihrisku, upravenom špeciálne pre „viešťanský“ minifutbal. Obec reprezentovali v minifutbale hráči: Marian Javorský – brankár, Jaroslav Nociar, Milan Makovník, Vladimír Makovník ml., Tibor Tóth, Michal Maslaňák, Róbert Bilka, Peter Bystriansky a Matej Repa. Súťaž v stolnom tenise prebiehala v kultúrnom dome v Radošovciach, kde sa hostia mohli aj naobedovať a neskôr i navečerať. Medzi tým, ako sa súťažilo, Radošovce ponúkali množstvo výletov, ktoré mohli spestriť výnimočný deň. Prehliadka hasičského zboru, exkurzia za spoznávaním historických krás obce či ochutnávka vín v miestnych vinohradoch. Práve tento výlet zožal u návštevníkov najväčší úspech. 

 

Kultúrne vystúpenie zástupcov jednotlivých Viesok bolo neskutočne bohaté. Každý si tam mohol nájsť z každého rošku trošku. Od ľudových tancov a piesní, cez divadelné predstavenia až po detské vystúpenie mažoretiek. V kultúrnom programe za obec Vieska vystúpili hip-hop tancom Veronika Kupčeková a Marian Javorský a v krojoch z Dolnej Strehovej vystúpili Bc. Iveta Orlayová – hra na harmonike a Simonka Černíková zaspievala 2 ľudové piesne.