Samospráva

Všetky zmluvy, objednávky a faktúry bude obec Vieska zverejňovať na stránke www.rzof.sk 

https://www.rzof.sk/vieska_velkykrtis